เพชรไข่แก้ว ป.เพชรไข่แก้ว vs กล้าณรงค์ พุ่มซ้อน Full Fight Video – Friday 19, October 2018

Asian Boxing undercard, เพชรไข่แก้ว ป.เพชรไข่แก้ว vs กล้าณรงค์ พุ่มซ้อน full fight video in Thailand – Friday 19, October 2018.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *